Pamięć serca


two

fot. A. Bober

To prawada, że człowiek dokonuje samopoznania wtedy, gdy dotykają go stany graniczne.

Pamięć nieustannie sączy, ale trzeba tego niezwykłego impulsu, właściwego tej, a nie innej chwili z przeszłości, aby wszystko wróciło: zapach, smak, to jedyne niezapomniane wrażenie…Bywa, że jest to paraliżujące uczucie, ale czasami , jakby na przekór skutkom, rozglądam się wokół , celowo szukając praprzyczyny  moich wspomnień. Ktoś ładnie to nazwał „rozgrzanymi śladami wspomnień.
Pisząc  „wrażenie” , nie myślę tylko o przypominaniu sobie osób, czy przedmiotów, ale także aury, jaka panowała w przeszłości. Najmocniej oddziałuje na mnie zapach, potem dźwięk i obraz ( wyraz czyichś oczu, kosmyk włosów, gest, rumieniec). Celebruję takie chwile z pasją, a potem stawiam czoła lękom, jakie we mnie wywołują…

 

Nosimy w sobie pamięć pożegnań i powrotów, pamięć krwi mocno tętniącej w żyłach, serca walącego jak młot, pamięć smutnych oczu i usmiechu w kącikach ust; lęków i radosnych uniesień…pamięć serca wraca jak spienione morskie fale, unoszone porywami wiatru, by za chwilę  zgasnąć tuż przy brzegu, zabierając nasze lęki  i  tylko czasami tłumi  się w naszych duszach, i unosi nas na gładkiej tafli wody. 

memory

fot. A. Bober

Pamięć utkana szeptem traw, przenikających pomiędzy palcami;
gasnącym słońcem, i dotkliwą tęsknotą ramion.

DSC08757

fot. A. Bober

Memory is constantly seeping out from inside us, but you have this incredible impulse, which is exactly then which can awake , only this one moment from the past, which can come back me to everything what we remember: smell, taste, this one most important impression. Sometimes this is a crippling feeling, but sometimes, as if in spite of the effects. I look around, deliberately looking for the important causes of my memories. Someone called this : „hot in the footsteps of memories”.
Writing ” impression „, I don’t mean just recall people and items, .but also aura had which prevailed in the past.
The most impact on me, have this sweet smell , then sound and image (the words, someone’s eyes, the strand of hair, a gesture, a blush). I can to start celebrate these moments with passion, but then later I must put a facing fears, which develop in me…

she
fot. A. Bober

We wear inside memory of goodbyes and returns; memory of blood flowing fast in the veins; the heartbeat like a hammer, memory of sad eyes and smile keeping at the corners of the mouth; of the fears and joyful elations . . . memory of heart comes back as a foaming the waves of sea, which floats of wind so to soon to fade away right at the edge, taking away our fears
and only sometimes stifles yourself in our souls, and floats us on the smooth surface of the water.

 

The memory the woven with grass whisper, penetrating between the fingers;
with fading of the Sun, with a painful of longing of the armswhispers

fot. A. Bober

I carry the memory of your eyes every day.

Reklamy