she on a pile of leaves / laid down


you say — unto death
you say — for eternity
but if you turn into a tree
will you be sure to sprout
under my window
and if into a window pane
will I be able with the tip of my tongue
to prod your ringing being
and if into the wind
will I be grass for you to rustle
and if into light
will I be night for you to disperse
and if into day
will you shade with a soft cloud
my tired head
as you take it gently
into my hair
with the caress of your quick fingers
will you whisper
I am

H.Poświatowska (trans.)

 

 

mówisz – na śmierć

mówisz – na wieczność

a jeśli zmienisz się w drzewo

czy mogę liczyć na to że wzejdziesz

pod moim oknem

a jeśli – w szybę

czy będzie można końcem języka

podrażnić twoje dzwoniące jestem

a jeśli – w wiatr

czy będę trawą którą rozszumisz

a jeśli – w światło

czy będę nocą którą rozproszysz

a jeśli – dniem

czy dobrą chmurą osłonisz

moją zmęczoną głowę

jak ją weźmiesz lekko

we włosy

pieszczotą palców zwinnych

wszepczesz

trwam

H. Poświatowska

IMGL7939

Reklamy