„oczy na dłonie chmur kładę”


I am here, again

fot. A. Bober, everything happens
in its time

Doznaję czasem krótkich, dziwnych i gwałtownych objawień piękna,
piękna nieznanego, nieuchwytnego,
zaledwie zdradzającego się w pewnych słowach, widokach,
pewnych zabarwieniach świata, pewnych sekundach…
Nie potrafię go ani dać poznać innym, ani wyrazić, ani opisać.

[Maupassant]

Reklamy