through foggy day


fot. A. Bober
Krystyna Miłobędzka 
jest ciszy w pokoju
jest ścian, każdej inne
jest słońca na i ranie
szarzejące jest kurzu
przez cienkie jest szyby
jest wróbla za oknem
jest dziecka po trawie, goniące motyla
jest motyla w siatce
płynące jest chmury
i znowu: jestem
w tym ogromnym
kolistym kulistym nieczyimś
rozdziawionym zajadłym parzącym
trawomocnym śmigłoskrzydłym biegłonogim
cieknącym zaciekłym
dotkliwym
jest

 


IMGL6440

fot. A. Bober
Your eyes close to me by fog
fot. A. Bober
when you’re gone
behind the screen of eyelashes
in melancholy of my pupil
hide itself
rough
sparkling
shreds of memories
supported on elbows
coated with nostalgia
for you
Mrsdalloway
IMGL5302 fot. A. Bober
Reklamy