Price of survival / Cena przetrwania


 wszystko, co żyło wokół niego i w nim obumiera

ale istnieje

upórfot. A. Bober

Reklamy