‚fortes fortuna adiuvat’


  I just cast my fate to the wind
ten ruch

fot. A. Bober


‚Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzona”.
Terencjusz

Reklamy