jest we wszystkim /is in all, what I see


fot. A. Bober

‚[…]za chwilę powiem świat
i zakreślę granicę
moim stopom i włosom
wymierny
coraz bardziej jak ziemia
pulsujący
nie ma żadnej przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
jesteś w przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
nie ma żadnej pewności
tylko słowo miłość
miłość w słowie

kocham cię bardziej niż wszystkie słowniki świata” H.P. 

 

 

——-

 

[…] in a moment I will pronounce a world
and draw a border
for my feet and hair
a measurable world
ever more like the earth
a pulsating one

there is no space
between a word and love
you are in the space
between a word and love
there is not any confidence
only the word love
love within a word

I love you more than all the world’s dictionaries H.P. 

 

Reklamy