Pour un peu de tendresse


„Przed każdym dobrym uczuciem człowieka trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać ją, nieść jak światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać aż do utraty tchu.” M . Hłasko

„Before every good  feeling of man, have to kneel like in front of holiness, as the front of star. To  protect her, carry like  light, and if it is  although spark,  kindle  it up out of breath.” translate (MrsDalloway)

 

fot. A. Bober

Reklamy