just one


 

 

 […]To była miłość, myślała, udając, że przesuwa sztalugi, miłość czysta i wysublimowana, która nigdy nie chciała zawładnąć przedmiotem ukochania, miłość taka, jaką żywią matematycy dla swoich symboli, poeci dla swych pięknych zdań, taka, jaka powinna roztoczyć się nad całym światem i stać się udziałem ludzkości. Była tego pewna. W świecie powinna koniecznie panować taka miłość[…] V. Woolf

 

[…]It was love, she thought, pretending to move her canvas, distilled and filtered; love that never attempted to clutch its object; but, like the love which mathematicians bear their symbols, or poets their phrases, was meant to be spread over the world and become part of the human gain. So it was indeed[…] V. Woolf

 

 

 skin smoothness
casual gesture – touching someone’s hand
burning cheeks
ground slipping away under the feet
love
no have pronoun

MrsDalloway

 

 

 fot. A. Bober,   circulation of feelings

Reklamy