Wszystkie znaki na niebie i Ziemi mówią…/All signs in the heavens and the earth are saying …


Sky – 14.06.2014

  […] Chciałbym tak mówić aby moje słowa
 przez łzy dotarły do blasku uśmiechów

Chciałbym dziś mówić spokojnie i cicho
by ludzie mogli ze mną odpoczywać
śmiać się i płakać
i milczeć i śpiewać

Chciałbym dziś mówić gniewnie i surowo
By odnaleźli zgubione marzenia
Skrzydło co kiedyś wytrysło z ramienia

Chciałbym nie mówić
lecz czynić słowami
aby słów moich dotknęli rękami
ludzie ”

— Różewicz, Pragnienie

sky as my love

 

fot. A. Bober

fot. A. Bober

Reklamy