Sun in my head


your taste

touching an assemblage of senses
delicate dispersion
harmony among the collections of fragments
catalogue of shadows
– tactile substance of all fibres
transparency of the freshness
in the casual flirtatiousness

to put the body into the crack of her shoulders
into the gap of her shape
as the breath passing through the hollow arm

to feel the unity of the move and the voice

MrsDalloway

she

fot. A. Bober

Twój smak

ruchomy asamblaż zmysłów

delikatne rozproszenie

harmonia pomiędzy kolekcją fragmentów

katalog cieni

dotykowa substancja

wszystkich włókien

przeźroczystość świeżości

w swobodnej kokieterii

wsunąć ciało w szczelinę Twoich ramion

w prześwit kształtu

jak tchnienie przechodzące przez wydrążone ramię

poczuć jedność ruchu i głosu

MrsDalloway

Reklamy