under the charm of the rain


„[…]A ja
A ja chodzę
Desperacko i na przekór wszystkim moknę.
Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople.
Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie.
To nic…”

„[…] And I
and I walk
desperately and spite for everyone I am getting wet.
I am looking into the sky, I am catching drops into the mouth of the rain.
Flattened faces are looking at me in the window.
Never mind …”

fot. A. Bober

Reklamy