life


Isn’t possible to deprive of sadness and rapture of the life.
Of the panic, enthusiasm and storms.
I want the life full of the implosion, explosion and ecstasy
Of the laughter to the crying.
I want to experience one and second

MrsDalloway

 

 

Nie można pozbawić życia smutku i uniesień.
Paniki ,  entuzjazmu i burz.

Chcę życia pełnego implozji, eksplozji i ekstazy

Śmiechu i płaczu.

Doświadczać jednego i drugiego. 

MrsDalloway

fot. A. Bober

Reklamy