Space


Przestrzeń

Niewytłumaczalna pustka wypełniona rezygnacją. Godna ubolewania agonia materii, z odczuciem odrzucenia.  Orzeźwiająca wilgoć ociekając, budzi zapachy. Systematyczne, uporczywe działanie czasu. Odpryski i zadrapania przeszłości. Lepka, nieruchoma, obojętna – dotkliwa nieobecność.

Smakuję kawałek po kawałku z namaszczeniem i stoickim spokojem. Jestem świadkiem tragedii, odchodzenia w niebyt. Nasycam się światłem, przestrzenią, wymiarem, materią, strukturą.
A potem odchodzę – na palcach.

 

MrsDalloway 

 

Space
Inexplicable emptiness filled with resignation. Deplorable agony of matter, with a feeling of rejection. Refreshing moisture dripping – wakes odors. The systematic, persistent effects of time. Chipping and damage of the past. Viscous, motionless, indifferent – painful absence. I savor piece by piece solemnly and stoically. I am a witness to the tragedy, falling into oblivion. Saturate with light, space, dimension, matter, structure.
And then I go out – on my toes.

MrsDalloway 

 

m2

m2

fot. A. Bober

Reklamy