the experiences


the experiences

discovers
is reading signs
is looking for..in escalating of touch

diagnosis – longing
severity of – absence unexplained

feeling the impatience and resignation lack

this is a participating in experiencing

by feeling a tension
resistance
doubt
to want greedily – to tame the words

embrace the space by not-embracing its

awareness of the need-
to be surprised
under eyelids worlds are multiplying themselves
she registers – unceasing

a dream, there is everything is like at arm’s length distance
so the dawn is becoming a curse
picked a hope
the awareness of the dividing space
is painful

This moment what is becoming – as blood firmly thumping in veins
is bringing anxiety
So then again she is standing on the peak
let the wind is whipping the face for her

the helpless in the face of the decree of fate
Believing that love it is the each other touched souls

MrsDalloway vel A. Bober

fot. A. Bober

Doznania  

 

odkrywa

czytając  znaki

poszukuje … w eskalacji dotyku

 

diagnoza – tęsknota

nasilenie niewyjaśnionej nieobecności

uczucie zniecierpliwienia i rezygnacji

brak

 

doznaje 

przez uczucie napięcia

odporna na  wątpliwości

chcąc łapczywie – oswoić słowa

 

ogarnąć przestrzeń nie-obejmując jej

przez świadomość konieczności dziwienia się

a pod powiekami mnożą się światy

ona

rejestruje – nieustannie

 

sen

tam jest wszystko jest jak na odległość wyciągniętej ręki

więc świt staje się przekleństwem

bo odebrał nadzieję

 

świadomość dzielącej przestrzeni
jest nazbyt bolesna
choć wierzy że miłość to wzajemne dotykanie dusz

 

chwila co staje się  krwią mocno pulsującą w żyłach

i przynosi niepokój

 

jest bezradna wobec wyroków losu
więc znowu  stoi na szczycie
niech wiatr chłosta jej twarz


 

 

MrsDalloway vel A. Bober

Reklamy