Pauza


fot. A. Bober
fot. A. Bober

ready to set off

fot. A. Bober

Pauza

zaledwie muśnięcie
bez szmeru
by usłyszeć rytm własnego oddechu
w bezruchu
niestabilny – czekający świat

jak łyk letejskiej wody
by nie czuć
niczego
w świetle
które przecina cień

jak nacięcie naskórka ostrym skalpelem
by dotrzeć do jądra
duszy

a potem
nagła utrata równowagi
bo upadek zawsze jest bliski
lecz tylko jako ewentualność

MrsDalloway

in the meantime

 fot. A. Bober

 

let’s meet here

fot. A .Bober

Pause

scarcely stroking
without the rustle
in order to hear the rhythm of own breath
in the stillness
unstable – waiting world

as the sip of lethean water
in order not to feel
of nothing
in the light
which the shadow is incising

as making an incision in the cuticle with the sharp scalpel
in order to get to the crux
for soul

and then
sudden loss of the balance
because the fall is always close
but only as the possibility

 MrsDalloway

 

sun

 fot. A. Bober

 

 

Reklamy