przeszłość i przyszłość / past and future


 podobno nadzieja ma kolor zielony… / apparently hope is a green …

 

 

fot. A. Bober

 

 

Reklamy