Things change, people do not


Zbigniew Herbert

Przedmioty

Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im, niestety,
nie można zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła,
które przestępuje z nogi na nogę, ani łóżka, które staje dęba.
Także stoły, nawet kiedy są zmęczone, nie odważą się przyklęknąć.
Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych,
aby wciąż nam wypominać naszą niestałość

z tomiku „Hermes, pies i gwiazda”,1957r.

——————-

Zbigniew Herbert

Objects

Inanimate objects are always correct and cannot, unfortunately,
be reproached with anything. I have never observed a chair
shift from one foot to another, or a bed rear on its hind legs.
And tables, even when they are tired, will not dare to bend their knees.
I suspect that objects do this from pedagogical considerations,
to reprove us constantly for our instability. 

przedmioty

fot. A. Bober

Reklamy