„Something doesn’t start”


pusto?

fot. A. Bober

„[…]Coś się tu nie zaczyna

w swojej zwykłej porze.

Coś się tu nie odbywa

jak powinno.

Ktoś tutaj był i był,

a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma[…]”. W.Sz. 

sam

 fot. A. Bober

„[…]

Something doesn’t start

at its usual time.

Something doesn’t happen

as it should. Someone was always, always here,

then suddenly disappeared

and stubbornly stays disappeared”.

author : W.Sz. 

nikogo 

fot. A. Bober

Reklamy