Froma niedoskonała z aspiracjami do przetrwania


fot. A. Bober

Reklamy