Subito piano


 

sam

fot. A. Bober

for my friend

Subito piano


I
am entanglement in time
– exist – to – silence.
Separated from the banality of the world,
off the random sounds.
Between existence and non-existence.
am in the heart of continuous a stream,
still, I hear your voice – subito piano
penetrating, quiet, ephemeral sound
which loosens the bonds of language,
penetrates as to to rein a sense to loss.

And then
it again falls in thick silence:
I hear the breathing
– ad infinitum…
In the endless a flow of time
I want to experience relief.
Time is ticking :
  in you,
  me,
  without me.
In total passivity,
without anxiety,
again haunts me Pothos

author: MrsDalloway(A. Bober)

cisza

Subito piano

jestem

uwikłaniem w czas

 byciem – ku – ciszy

odgrodzona od banału świata

przypadkowych dźwięków

pomiędzy istnieniem  a nieistnieniem

w sercu tego nieprzerwanego strumienia

wciąż słyszę  Twój głos – subito piano

przenikliwy  cichy  efemeryczny  dźwięk

co  rozluźnia  więzy języka

i przenika by  okiełznać poczucie braku

 

A potem znowu zapada  gęsta cisza

słyszę oddech

– ad infinitum

w  tym niekończącym się przepływie godzin

chcę zakosztować ukojenia

czas płynie nieubłaganie

 w Tobie

 we mnie

 beze mnie

w totalnej bierności

bez niepokoju

znowu nawiedza mnie Pothos

author: MrsDalloway

na brzegu ciszy

.fot. A. Bober

nikt

Reklamy