Melancholy


in hausefot. A Bober

Melancholy

like a vague and indefinite dreaminess
where longing congeals in the eyes of naivety
and sweetly sways of thought
again
sways on the flourishing almond tree

MrsDalloway

—-

Melancholia

 jak mgliste nieokreślone rozmarzenie
gdzie tęsknota tężeje w oczach naiwności
a słodko – kołysząca myśl
blansuje na kwitnącym migdałowym drzewie

MrsDalloway

Reklamy