meeting…


 

jedno spojrzenie

pod zamkniętymi powiekami
czuję głęboki oddech oceanu
w błędnym kole strumienia myśli
najmniejszego zadrapania
uszkodzonych krawędzi

metafory naszych spojrzeń – spacer w labiryncie wąskich uliczek

poznałem cię
w mgnieniu oka
w ułamku sekundy

oczy
odgięcie głowy
długie srebrzyste ton głosu

każdego dnia
czekam na poranek z uśmiechem w twoich oczach

MrsDalloway

 odwróć się

fot. A. Bober

one look

under the closed eyelids
I feel deep the breath of ocean
in a vicious circle of stream my thoughts
slightest scratch
of damaged edges

metaphors of our glances – like stroll at the labyrinth of narrow streets

I recognized you
in the blink of an eye
in a split second

eyes
tilt head
long silvery tone of voice

every day
I’m waiting for such this morning with smile in your eyes

MrsDalloway

Reklamy