Places, where I left part of my soul…


Rainer Maria Rilke

Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. 

w lustrze wody fot. A. Bober

fot. A. Bober

Reklamy