kolor – wyraża, czy przedstawia?


  chodząc ulicami mojego miasta…

fot. A. Bober

Reklamy