one day in my life…


fot. A. Bober

fot. A. Bober

Krystyna Miłobędzka 

“Jestem. Współżywa, współczynna, współwinna. Współ-
zielona, współdrzewna. Współistnieję. Ty jeszcze nie wiesz 
co to znaczy. Obdarowana przenikaniem. Znikam jestem. 
Współtrwam (z Tobą) w tym szklistym dniu (z tym szklistym 
dniem w którym znikam) który znika ze mną tak lekko. Nie 
wiem co to znaczy. Współotwarta z oknem, współpłynna 
z rzeką. Jestem żeby wiedzieć znikam? Znikam żeby wiedzieć 
jestem? Cała ale całej nigdzie nie ma. Współprzelatująca, 
współniebna. Pół wieku żyłam po to!”

for you (with smiling)

okno

fot. A. Bober

.

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

DSC09733c

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

.

fot. A. Bober

fot. A. Bober

Reklamy