Mrs Dalloway … she found evidences autumn…


You make me smile…thank you!

 

bright toes of sun
the touched curtain of trees
gently flowing sounds of silence

fot. A. Bober

   fot. A. Bober

 

Nikos Chadzinikolau

Jesień

Oto chwila ruchu w miejscu pełnym
wypieszczonym w myśli,
gdzie rzeczywistość drzew
jest wiatrakiem ze szklistym profilem
i widokiem ptaka
rozpiętego w otwartości krajobrazu.

Oto odkrywanie pulsu najpierwszego
gwałtowne do gleby
czekającej ziarna,
narastanie przestrzeni
do granicy rozdrażnionego snu.

Obłoki więdną jak rdza.

w „Godzina znaczeń”, 1967r.

 

Reklamy