„usiąść na skraju mych oczu I towarzyszyć wschodzącym obrazom”


w polu kukurydzy

fot. A. Bober

Emily Dickinson

* * *

Światło wystarcza samo sobie –
Jeśli chce ujrzeć je Ktoś Inny,
Pozwoli na Okiennej Szybie
Oglądać się przez pół godziny.

Nie ma w tym jednak Wyróżnienia
Ani Nagrody – jego Blask
Darzy Wiewiórkę w Himalajach 
Dokładnie tak, jak kogoś z nas

przełożył Stanisław Barańczak

fot. A. Bober

Light is sufficient to itself

Light is sufficient to itself—
If Others want to see
It can be had on Window Panes
Some Hours in the Day.

But not for Compensation—
It holds as large a Glow
To Squirrel in the Himmaleh
Precisely, as to you. 

Emily Dickinson

Reklamy