„Oddalam się powoli od jarmarku świata”


„[…]Slowly I move away from the fair of the world
And I notice in myself a distaste
For monkeyish dresses, shrieks, and drum beats.
What a relief. Alone with my meditation
On the basic similarity of humans
And their tiny grain of dissimilarity.
Without eyes, my gaze is fixed on one bright point
That grows large and takes me in”.

Cz.Miłosz

Oddalam się powoli od jarmarku świata
I zauważam w sobie jakby niechęć
Do małpowatych strojów, wrzasków, bicia w bębny.
Co za ulga. Sam na sam, z moim rozmyślaniem
O zasadniczym podobieństwie ludzi
I o drobnym ziarnie ich niepodobieństwa.
Bez oczu, zapatrzony w jeden jasny punkt,
Który rozszerza się i mnie ogarnia.

Cz. Miłosz

Reklamy