Afirmacja siebie


???????????????????????????????

fot. A. Bober

” A jednak istniejemy + to afirmujemy . Afirmujemy życie przepełnione żądzą. Bo jednak istnieje coś więcej . Człowiek nie ucieka od swojej prawdziwej natury od wewnętrznego zwierzęcia czyli id, ku narzuconemu z zewnątrz sumieniu  albo, jak rzekłby Freud, superego, które go dręczy. Jest odwrotnie: tym , co jest dla człowieka naturalne, twierdzi Kierkegaard, jest wrażliwość etyczna, od której uciekamy w stronę zezwierzęcenia ; chcę przez to po prostu powiedzieć, że odrzucam żądze, która płynie ze słabości, manipulacji, desperacji, nie jestem zwierzęciem , nie poddam się pesymizmowi. Wierzę w coś więcej niż osobisty epos z bohaterskim wątkiem, coś więcej niż moje życie: ponad pokładami fałszu + rozpaczy rozciąga się wolność + transcendencja” S. Sontag, Dzienniki 

Reklamy