Ufność


„Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie”
Franz Kafka

???????????????????????????????

fot. A. Bober , Demon

Patrzę na niego z nieustającą ufnością. Jak on patrzy  na mnie?

Reklamy