Dlaczego tylko od święta…?


 Ana please, forgive my poor English

Stół /Table

Centrum, wokół którego można się spotkać, symbol wspólnego posiłku, ale także wybranej społeczności (np. Okrągły Stół króla Artura). Dla wyznawców Islamu stanowi wyobrażenie wielkiego stołu, na którym Bóg zapisuje losy ludzi.

/ Center around which to gather people , is a symbol of a common meal, but also the choice of the community (for example, King Arthur’s Round Table.) Islam knows the idea of ​​a big table on which God writes the lives of people.

Jan Mostaert    The Holy Family at Table, 1495-1500

Ołtarz – święty stół. Od IV w.  pojmowano go także jako miejsce opieki lub schronienia.

The altar – in Christianity it symbolizes the holy table. Since the fourth century,  it was conceived as a place of care or shelter. 

 Stał się  inspiracją dla pisarzy, poetów, malarzy.

/Table   is an inspiration for writers, poets and painters.

Paul-Cezanne-The-Kitchen-Table

 

Edouard Vuillard – La Table Mise 1903

Gustave Caillebotte

Breakfast Table with Blackberry Pie, 1631 Heda, Willem Claesz

 

Stoły:/The Tables: 

magiczne/ magic

bilardowe/ billiard

karciane/ card

drukarskie / printing

szlifierskie / grinding

kreślarskie/ drawing

operacyjne/ surgical

Bayway Community Center, Elizabeth 1944

Ten mebel -znaczy coś więcej –  symbolizuje porozumienie, określa relacje międzyludzkie. Patrząc na -„te”- konkretne stoły( mam tutaj na myśli obrazy), można nawet pokusić się o określenie statusu społecznego osób, które są ich właścicielami.

/Tables , this is something more than furniture  – it is a symbol of the friendly relations people .

 

Johinn Singer Sargent-a dinner table at  night

Mary Cassatt -Lady at the Tea Table 1883

Fotografie –  Carrie Mae Weems

Stół to po krześle kolejny przedmiot, który tak mocno przywarł do naszej codzienności, zżył się z człowiekiem. Jest „obserwatorem  tych dobrych i złych momentów –   tych małych-  prywatnych,  i tych wielkich – historycznych.

Mnie interesuje to, co dzieje się w jego obecności. Nurtuje mnie ta mnogość zdarzeń , których  jest świadkiem. 
/The table, this  thing that means a lot in our daily lives. Tables –  the good and bad moments, the private story. I’m interested in what is going on in its presence, that  much of events going on with his participation

To miejsce wyznacza, określa nasze zachowania. Przy stole „załatwiamy” nasze trudne sprawy, patrzymy na siebie, rozmawiamy. Tutaj spotykają się nasze serca, spojrzenia, miłość, gniew, ale także wybaczenie. 

 This place sets, determines our behavior. At the table, „we handle” our difficult and easy cases, we look at each other, we talking. Here come together our hearts, love, anger, but  forgiveness also.

Przy  stole bawimy się i wylewamy żale z twarzą ukryta w dłoniach. 

At the table we’re playing and we pour grievances with his face hidden in his hands. 

Któregoś ranka pękła struna
i wystroiła się na bal
mówili w radiu, że jest u nas
bo ludziom perspektywy brak
weszłam na krzesło żeby z góry
zobaczyć co ma spotkać mnie
znowu wisiały nisko chmury
przeto musiałam wyżej wejść
poważnym ludziom sen odbieram
gdy teraz pląsam w ich papierach

Tańczę na stole, kieckę zadzieram
tłukę butelki, depczę szkła
smutni panowie ćwiczą pokera
a ja przed nimi kankana

To także miejsce naszej twórczej pracy, zmagania się z tworzywem i samym sobą. 

Utkwiła mi w pamięci ta scena, tylko stół i dwoje ludzi – mężczyzn
/Stuck in my memory of the scene, only a table and two people – men talked about life and death/

jeden z nich Samuel L. Jackson powstrzymuje desperata (Tommy Lee Jones”a) przed rzuceniem się pod pociąg. Po całym zajściu obaj mężczyźni dyskutują nad sensem ludzkiego cierpienia, dowodami na istnienie Boga oraz przyczynami samobójczej próby jednego z nich.

Wzrusza mnie zawsze taki moment, gdy udaje mi się złapać kogoś na gorącym uczynku w chwili  tworzenia. 

Rodney Smith 

I tylko nie rozumiem , dlaczego spotykamy się przy stole coraz rzadziej i tylko od święta…

Reklamy