Wrażliwość – dar czy przekleństwo?


sensibilidade – um presente ou uma maldição? :)))

“I do my thing and you do yours. I am not in this world to live up to your expectations,
and you are not in this world to live up to mine. You are you and I am I,and if by chance we find each other, then it is beautiful. If not, it can’t be helped.” Frizt Perls

Erika Giovanna Klien

 (próbuję nie popełnić poezji – jestem świadoma, że jej nie popełniam)

Doznania

Ślady
Dotykanie
rozpoznanie 

dotkliwość nieobecności – niewyjaśniona

zniecierpliwienie
rezygnacja
brak

uczestniczenie w doświadczaniu

napięcie
opór
wątpliwość

zagarnianie przestrzeni

nieogarnięcie przestrzeni

świadomość konieczności dziwienia się

nieustanne rejestrowanie 


odprężenie
wrażenie
pulsowanie skroni 

Agnieszka B. 
„To ja nadaję sens każdemu aktowi mojego życia, a jeśli pragnę się zmienić , to pozostając sobą, sobą inaczej, a nie kimś innym niż ja sam.”
(Arnold Beisser)
Reklamy